แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม - แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากบทความหัวข้อต่าง ๆ ที่เรานำเสนอและเว็บไซต์ที่เราลิงก์แล้ว ยังมีแหล่งข้อมูลออนไลน์หลายแห่งที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ รวมทั้งอุปกรณ์และสิ่งที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลชั้นนำอย่าง Google.co.th ได้ ทั้งนี้ มีเว็บไซต์หนึ่งที่รวมความรู้เรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ นั่นคือ Th.wikipedia.org

แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ

แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ - แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Th.wikipedia.org เป็นห้องสมุดออนไลน์อันดับ 1 ของไทยเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพและสิ่งที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นแหล่งรวมข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มากที่สุด โดยนำเสนอด้วยการแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

  • ความหมายของการถ่ายภาพ
  • ประวัติการถ่ายภาพ
  • ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ได้นำเสนอศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยการภาพถ่ายไว้ 5 ท่าน
  • ศัพท์และบุคคลสำคัญในวงการถ่ายภาพ เป็นบทความรวมบุคคลสำคัญในวงการถ่ายภาพระดับโลก
  • เทคนิคการถ่ายภาพ
  • กระบวนการถ่ายภาพ
  • กล้องถ่ายภาพ
  • เลนส์ถ่ายภาพ รวมเลนส์ประเภทต่าง ๆ ไว้ 6 ประเภท
  • ฟิล์มถ่ายภาพ
  • ไม้เซลฟี หรือก้านสำหรับติดสมาร์ทโฟนถ่ายภาพเซลฟี

หัวข้อที่ระบุทั้งหมดเป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่า Th.wikipedia.org เป็นเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลการถ่ายภาพและสิ่งที่เกี่ยวข้องไว้มากที่สุด ทั้งนี้ การค้นหาบทความแต่ละหัวข้อ ต้องพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในช่องค้นหาของเว็บไซต์จึงจะพบข้อมูล ถึงแม้ว่าบางหัวข้อยังมีข้อมูลไม่ครอบคลุมเพียงพอ แต่ก็พอใช้เป็นแนวทางสำหรับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์อื่นได้